Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023

ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 29. päivänä 2023 klo 16.00 Pörssitalossa, Fabianinkatu 14 00100 Helsinki. Ennen yhtiökokousta klo 15:00, osakkeenomistajat ovat tervetulleita kuulemaan Hereditaksen hallituksen jäsenen, Danske Bankin Head of Research, Heidi Schaumanin esittämää markkinakatsausta. Yhtiökokouksessa käsitellään:

  • yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
  • nimitystoimikunnan valitseminen;
  • päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi

ja toukokuun 5. päivästä 2023 alkaen yhtiön toimistossa Helsingissä, osoite Fabianinkatu 31 C. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 16. päivänä 2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 24. päivänä 2023 ennen klo 16.00:

  • sähköpostitse: info@hereditas.fi
  • puhelimitse: 046 923 6531
  • postitse: Elinkorkolaitos Hereditas Oy, Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Mikäli valtakirja halutaan lähettää sähköpostitse, on suositeltavaa, että ensin otetaan yhteyttä Hereditakseen. Tällöin valtakirja voidaan lähettää suojatulla sähköpostilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 16. päivänä 2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 24. päivään 2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, toukokuun 5. päivänä 2023

HALLITUS

Esityslista ja päätösehdotukset

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Tietosuojaseloste