Ajankohtaista

3.5.2019

ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 27. päivänä 2019 klo 16.00 Hotelli Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki. Ennen yhtiökokousta klo 15:00, osakkeenomistajat ovat tervetulleita kuulemaan Aktian pääekonomistin Heidi Schaumanin esittämää markkinakatsausta.

Yhtiökokouksessa käsitellään

  • yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
  • nimitystoimikunnan valitseminen;
  • päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,13 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi ja toukokuun 3. päivästä 2019 alkaen yhtiön konttorissa Helsingissä, osoite Annankatu 5 A 1. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 15. päivänä 2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 22. päivänä 2019 ennen klo 16.00 yhtiön verkkosivujen kautta www.hereditas.fi tai vaihtoehtoisesti yhtiön pääkonttorille, Annankatu 5 A 1, 00120 Helsinki, puhelin 046 923 6531, sähköposti: info@hereditas.fi. Ilmoittautumisen on oltava tehtynä verkkosivujen kautta tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Mikäli valtakirja halutaan lähettää sähköpostitse on suositeltavaa että ensin otetaan yhteyttä Hereditakseen, tällöin valtakirja voidaan lähettää suojatulla sähköpostilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 15. päivänä 2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 22. päivään 2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, toukokuun 3. päivänä 2019

HALLITUS

Päätösehdotukset

Yhtiöjärjestys


Tärkeät päivämäärät

Ilmoittautumisaika alkaa

3.5.2019 kl. 10:00

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

15.5.2019

Ilmoittautumisaika päättyy

22.5.2019 klo. 16:00 HUOM hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, katso yhtiökokouskutsu

Yhtiökokous

27.5.2019 klo. 16:00 HUOM ohjelma alkaa klo 15:00

Osingon täsmäytyspäivä

29.5.2019

Osingonmaksupäivä (ehdotus)

5.6.2019


30.4.2019

Suomenkielinen käännös tilinpäätöksestä ja salkusta on julkaistu: Tilinpäätös 2018 (ote vuosikertomuksesta)

9.4.2019

Hereditaksen tilinpäätös 2018 on julkaistu: Bokslut 2018 (ruotsiksi). 

Hereditas Tilintarkastuskertomus 2018

Liite, Hereditaksen salkku: Portfoljen 31 12 2018 (ruotsiksi) 

6.6.2018

Varsinainen yhtiökokous 28.5.2018

Päätökset

7. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017– 31.12.2017.

8Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkona 0,12 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.05.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.6.2018.

9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot nousevat ja ovat varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 saakka seuraavasti; 

Hallituksen puheenjohtajalle 2000 euroa kuukaudessa. (ennen 1900)

Hallituksen varapuheenjohtajalle 1500 euroa kuukaudessa. (ennen 1400)

Hallituksen jäsenelle 1000 euroa kuukaudessa. (ennen 950)

Kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen tai hallituksen valiokuntien kokouksiin 750 euroa kokoukselta.                               

Tilintarkastajalle laskun mukaan.

11. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenteen lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Jacob af Forselles ja Patrik Gylling valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättyessä.

13. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman ja varahenkilönä KHT Martin Grandell.

14. Yhtiökokous päätti, että Berndt Hess ja Robert Segercrantz jatkavat nimitystoimikunnan jäseninä seuraavaan yhtiökokoukseen asti.

Alla on alkuperäinen yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi) sekä pöytäkirjan liitteet:

Bolagsstammoprotokoll Hereditas 28052018 

Bilaga 1 Foredragningslista Hereditas Bolagsstamma 2018

Bilaga 2 Hereditas Kallelse Till Bolagsstamma 2018

Bilaga 4 Hereditas Bokslut 2017

Bilaga 5 Hereditas Revisionsberattelse 2017


30.5.2018

Hereditaksen vuosikertomus 2017 on julkaistu: Hereditas 2017

4.5.2018

Tärkeät päivämäärät liittyen Hereditaksen yhtiökokoukseen 2018

Ilmoittautumisaika alkaa

4.5.2018

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

16.5.2018

Ilmoittautumisaika päättyy

23.5.2018 klo. 16:00 HUOM hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, katsokaa yhtiökokouskutsu

Yhtiökokous

28.5.2018 klo. 16:00

Osingon täsmäytyspäivä

30.5.2018

Osingonmaksupäivä (ehdotus)

6.6.2018

4.5.2018

KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 28. päivänä 2018 klo 16.00 Hotelli Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään

·         yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;

·         nimitystoimikunnan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä toukokuun 4. päivästä 2018 alkaen yhtiön konttorissa Helsingissä, osoite Annankatu 5 A 1. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 16. päivänä 2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 23. päivänä 2018 ennen klo 16.00 yhtiön verkkosivujen kautta www.hereditas.fi tai vaihtoehtoisesti yhtiön pääkonttorille, Annankatu 5 A 1, 00120 Helsinki, puhelin (09) 6874 4100, sähköposti: info@hereditas.fi. Ilmoittautumisen on oltava tehtynä verkkosivujen kautta tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 16. päivänä 2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 23. päivään 2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, toukokuun 4. päivänä 2018

HALLITUS


7.6.2017

Hereditaksen vuosikertomus 2016 on julkaistu.

Hereditas Vuosikertomus 2016

6.6.2017

Varsinainen yhtiökokous 29.5.2017

Päätökset

7. Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016– 31.12.2016.

8. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkona 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 6.797.013,41 euroa. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.5.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan 7.6.2017.

9. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot pysyvät muuttumattomina varsinaiseen yhtiökokoukseen 2018 saakka seuraavasti; 

Hallituksen puheenjohtajalle 1900 euroa kuukaudessa.

Hallituksen varapuheenjohtajalle 1400 euroa kuukaudessa.

Hallituksen jäsenelle 950 euroa kuukaudessa.

Kokouspalkkio osallistumisesta hallituksen tai hallituksen valiokuntien kokouksiin 750 euroa kokoukselta.                               

Tilintarkastajalle laskun mukaan.

11. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenteen lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Timo Tirkkonen ja Johan Hammarén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättyessä.

13. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1) tilintarkastaja.Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petter Lindeman ja varahenkilönä KHT Martin Grandell.

14. Äänestyksen jälkeen, yhtiökokous päätti, että hallituksen ehdotus nimitystoimikunnasta ja nimitystoimikunnan työjärjestyksestä hyväksytään. (liite 1)

Alla on alkuperäinen yhtiökokouksen pöytäkirja (ruotsiksi) sekä pöytäkirjan liitteet:

Bolagstamma 29 05 2017 Motesprotokoll

Yhtiokokous 29 05 2017 Nimitystoimikunnan Tyojarjestys

Yhtiokokous 29 5 2017 Esityslista Sisaltaen Paatosehdotukset

15.5.2017

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 4.4.2017 päätöksen nro 1604 Dno 1862/2/16 koskien valitusta keskusverolautakunnan 15.4.2016 antamasta päätöksestä nro 18/2016.

KHO:n päätöksen mukaan keskusverolautakunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta

KHO:n päätös tarkoittaa sitä, että Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeita myytäessä sovelletaan luovutusvoittoveroa laskettaessa hankintameno-olettamaa. Yhtiö osakkeen merkintähinnalla tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastolla (SVOP) ei KHO:n päätöksen mukaan ole merkitystä.

Luovutusvoittovero

Hankintameno-olettama on osakkeiden luovutusvoiton verotuksessa todellisen hankintahinnan ja –kulujen kanssa vaihtoehtoinen vähennys.  Osakkeita myytäessä luovutusvoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintameno-olettama ja sen ylittävältä osalta maksetaan luovutusvoittoveroa.

Hankintameno-olettama on 40 prosenttia myyntihinnasta, jos alkuperäinen omistus Elinkorkolaitos Hereditaksessa ja Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ssä on kestänyt yhteensä yli 10 vuotta. Mikäli alkuperäinen omistus Elinkorkolaitos Hereditaksessa ja Elinkorkolaitos Hereditas Oy:ssä perustamista on yhteensä kestänyt vähemmän kuin 10 vuotta on hankintameno-olettama 20 prosenttia. Selvyyden vuoksi toteamme, että omistusajanlaskennasta ei ole olemassa nyt esillä olevan kaltaisesta tilanteesta verotus- tai oikeuskäytäntöä.

Perintö- ja lahjavero

Osakkeenomistajan kuollessa tai osakkeenomistajan lahjoittaessa osakkeita toimitaan samoin kuin muidenkin osakkeiden kanssa.

Omistajan kuollessa osakkeet merkitään perukirjaan. Verohallinto suorittaa perintöverotuksen sen arvon mukaan, joka on merkitty perukirjaan tai oikaisemalla perukirjaan merkityn arvon käypää arvoa vastaavaksi.

Lahjavero määräytyy lahjaveroilmoituksen mukaan tai verohallinnon oikaiseman arvon mukaan.

Elinkorkolaitos Hereditas Oy toteaa yllä olevan käsittävän vain verotuksen yleiset periaatteet.  Yhtiö ei ota kantaa yksittäisten osakkaiden verotukseen eikä vastaa siitä.

HALLITUS


5.5.2017

ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 29. päivänä 2017 klo 16.00 Hotelli Scandic Simonkentässä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään

  • yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
  • nimitystoimikunnan valitseminen;
  • sijoitus- ja varojenjakoperiaatteiden läpikäynti.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 maksetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä toukokuun 22. päivästä 2017 alkaen yhtiön konttorissa Helsingissä, osoite Annankatu 5 A 1. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 16. päivänä 2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Niiden osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 23. päivänä 2017 ennen klo 16.00 yhtiön verkkosivujen kautta www.hereditas.fi tai vaihtoehtoisesti yhtiön pääkonttorille, Annankatu 5 A 1, 00120 Helsinki, puhelin (09) 6874 4100, sähköposti: info@hereditas.fi. Ilmoittautumisen on oltava tehtynä verkkosivujen kautta tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 16. päivänä 2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 23. päivään 2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, toukokuun 5. päivänä 2017

HALLITUS

1.11.2016

KTM Henrik von Knorring on nimitetty toimitusjohtajaksi alkaen 1.12.2016. 

31.10.2016

Ylimääräinen yhtiökokous joka pidettiin 31.10.2016 päätti yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitykset yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista. 


13.10.2016

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen joka pidetään 31.10.2016 Hotelli Scandi Marskissa osoitteessa Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki. Kutsu kokoukseen on julkaistu Helsingin Sanomissa 13.10.2016. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 24.10.2016. 

Hallituksen täsmällinen ehdotus yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista on luettavissa alla olevan linkin kautta. 

Hereditas Yhtiojarjestys Ja Muutokset Fin For Stamma Lokakuu 20166878855 13


24.8.2016

Syksyn ylimääräisessä yhtiökokouksessa 24.8.2016 käsiteltiin toisen kerran yhtiöjärjestyksen muutoksia. Kokous päätti tarvittavalla äänten enemmistöllä hyväksyä muutokset hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti myös, että yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään, ja valtuutti hallituksen päättämään liittämisen ajankohdan.

Hallitus päätti heti yhtiökokouksen jälkeen 24.8.2016 pitämässään kokouksessa, että ilmoittautumisaika osakkeiden liittämiseksi arvo-osuusjärjestelmään on 21.–30.11.2016. Liittäminen tapahtuu teknisesti 1.12.2016. Hallitus on antanut FIM Arvopaperipalvelut Oyj:lle (S-Pankki) toimeksiannon toimia arvopaperinvälittäjänä osakkeenomistajien avustamiseksi.  Kaikille osakkeenomistajille on lähetetty 25.8.2016 kirje, joka sisältää arvopaperinvälittäjän yksityiskohtaiset ohjeet yrityksen osakkeiden liittämiseen arvo-osuusjärjestelmään. Kunkin osakkeenomistajan tulee toimia kirjeessä annettujen ohjeiden mukaan.

On toivottavaa, että osakkeita ei luovuteta ennen ilmoittautumisaikaa tai sen aikana (päättyy 30.11.2016). Jos luovutuksia kuitenkin tehdään, on erittäin tärkeää, että niistä ilmoitetaan viipymättä yrityksen pääkonttoriin. Pykälien 15 (luovutus) ja 16 (suostumus) poistaminen yhtiöjärjestyksestä kirjataan yhtiökokouksen päätöksen mukaan vasta, kun osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Hallitus ei anna ennen tätä suostumustaan luovutukseen, joka voisi johtaa lunastusmenettelyyn.

Kauppa osakkeilla voidaan aloittaa heti, kun osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, eli 1.12.2016.