Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 31. päivänä 2021 klo 9.00 Hereditaksen toimistossa, Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki.

Yhtiökokouksessa käsitellään

  • yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
  • nimitystoimikunnan valitseminen;
  • päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 jaetaan osinkoa 0,135 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi ja toukokuun 10. päivästä 2021 alkaen yhtiön toimistossa Helsingissä, osoite Fabianinkatu 31 C. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 19. päivänä 2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 26. päivänä 2021 ennen klo 16.00:

  • sähköpostitse: info@hereditas.fi
  • puhelimitse: 046 923 6531
  • postitse: Elinkorkolaitos Hereditas Oy, Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki

Ilmoittautuminen on oltava tehtynä tai ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Mikäli valtakirja halutaan lähettää sähköpostitse, on suositeltavaa, että ensin otetaan yhteyttä Hereditakseen. Tällöin valtakirja voidaan lähettää suojatulla sähköpostilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 19. päivänä 2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 26. päivään 2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Erikoisjärjestelyt liittyen Koronavirustilanteeseen

Hereditas kehottaa kaikkia osakkeenomistajia osallistumaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Jos yhtiökokoukseen ilmoittautuu enemmän henkilöitä kuin rajoituksien takia on sallittu, yhtiökokous ja osingonmaksu joudutaan siirtämään.

Esitykset yhtiökokouksessa pidetään mahdollisimman lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä. Yhtiön johdosta tulee osallistumaan vain yhtiökokouksen järjestämiseen edellyttämät henkilöt. Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Hereditas järjestää kaikille halukkaille osakkeenomistajille mahdollisuuden keskustella toimitusjohtajan kanssa puhelimitse, esittää kysymyksiä johdolle sekä katsoa videotallenteen toimitusjohtajan katsauksesta. Lisätietoa tästä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi.

Asiamies ja valtakirja

Hereditas kehottaa kaikkia osakkeenomistajia käyttämään oikeustieteen tohtori, kauppaoikeuden professori Seppo Villaa asiamiehenä. Hereditaksen verkkosivulla on valtakirjapohja, johon osakkeenomistaja voi täyttää äänestysohjeet asiamiehelle. Valtakirjapohja lähetetään myös pyynnöstä sähköpostilla tai postitse osakkeenomistajalle.

Helsingissä 10 toukokuuta 2021

HALLITUS


Valtakirjapohja

Esityslista ja Päätösehdotukset

Yhtiökokouskutsu, PDF


Muut asiat


Toimitusjohtajan katsaus

Laajempi toimitusjohtajan katsaus kuvataan 30.5.2021. Linkki videoon lähetetään Hereditaksen sähköpostilistalle ilmoittautuneille henkilöille sekä kaikille muille osakkeenomistajille, jotka ilmoittavat kiinnostuksensa Hereditakselle.

Kysymykset Hereditakselle:

Osakkeenomistajat voivat lähettää kysymyksiä Hereditakselle sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Ilmoita viestissä, jos haluat että kysymyksiin vastataan sähköpostitse tai mahdollisuuksien mukaan toimitusjohtajan katsaus videolla. Lähetä kysymykset viimeistään 26.5.2021.

Puhelinkeskustelu toimitusjohtajan kanssa

Mahdollisuus puhelinkeskusteluun toimitusjohtajan kanssa järjestetään 1.6.2021 klo. 9-11. Ilmoita kiinnostuksesi osoitteeseen info@hereditas.fi viimeistään 26.5.2021.