Yli 100 vuotta menestyksellistä sijoitustoimintaa

Hereditas Oy hallinnoi noin 250 miljoonan euron sijoitusomaisuutta parhaisiin käytäntöihin pohjautuvien perinteiden ja arvojen mukaisesti. Yrityksen arvoihin kuuluvat ammattitaito, pitkäjänteisyys ja luotettavuus, ja sen viestintä on avointa, selkeää ja yhdenmukaista kaikille osakkeenomistajille.

 • -6,1 %

  Tuotto 2022

 • 8,8 %

  Tuotto p.a. 2018-2022

 • 253,4 M€

  Salkun koko 31.12.2022

 • 1905

  Perustettu

 • 2016

  Muutettiin osakeyhtiöksi

Sijoitusfilosofia ja tuotonjaon tavoitteet

Sijoitusfilosofia

Sijoitustoiminnan tavoitteena on luoda edellytykset oman pääoman hyvällä tuotolle pidemmällä aikavälillä ja mahdollistaa vakaa voitonjako osakkeenomistajille.

Sijoitettujen varojen kokonaistuotto optimoidaan pitkäjännitteisellä strategisella kohdentamisella ja markkinoihin sopeutetuilla taktisilla päätöksillä. Tavoitteena on, että vuotuinen kokonaistuotto on pidemmällä aikavälillä 5–8 prosenttia substanssiarvosta.

Sijoitukset sisältävät osake-, korkoinstrumentti- ja kiinteistösijoituksia sekä vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Tavoitteena on hajauttaa salkku hyvin eri omaisuusluokkiin sekä eri maantieteellisiin alueisiin. Merkittävimmät omaisuusluokat ovat yleisesti osakkeet ja osakesidonnaiset instrumentit.

Jotta yhtiö pystyy varmistamaan pitkäjänteisen sekä kannattavan varainhallinnan, pyrkii se ottamaan huomioon kestävyystavoitteet sijoitusprosessissaan. Tämä edellyttää Yhtiöltä perinteisen taloudellisen analyysin lisäksi ESG-kriteeristön sisällyttämisen sijoituskohteiden arvioimisessa sekä arvion kestävyystavoitteiden vaikutuksesta sijoituksen arvonkehitykseen. Sijoitusten kestävyysanalyysi perustuu julkisiin tietoihin, kolmannen osapuolen tuottamaan analyysin sekä ESG-luokitusstandardeihin.

Hallitus luo vuosittain yksityiskohtaisen sijoitusstrategian. Siinä määritetään muun muassa strateginen kohdentaminen eri omaisuusluokkiin, raja-arvot ja limiitit sekä tunnistetaan ja analysoidaan sijoitustoimintaan liittyviä riskejä.

Sijoitusstrategia 2023 (sivu 36)

Tuotonjaon tavoitteet

Tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vuosittain 3–5 prosenttia substanssiarvosta. Tämän lisäk­si tavoite on, että voitonjako on vakaa ja hitaasti kasvava. Jaettava voi olla osinko, pääoman palautus tai niiden yhdistelmä.

Historia

Hereditas perustettiin 1905, lue lisää yrityksen historiasta

Lue lisää

Ajankohtaista