Tietoja Hereditaksesta

Elinkorkolaitos muuttui osakeyhtiöksi vuodenvaihteessa 2015–2016.

  • Hereditas Oy hallinnoi yli 200 miljoonan euron sijoitusomaisuutta parhaisiin käytäntöihin pohjautuvien perinteiden ja arvojen mukaisesti.
  • Hereditas Oy on sijoitusyhtiö, jonka visio on tarjota vakaa ja hyvä tuotto sukupolvesta toiseen.
  • Hereditaksen missiona on tehokkaalla ja ammattimaisella omaisuudenhoidolla kasvattaa sijoitetun pääoman arvoa pidemmällä aikavälillä ja tarjota hyvä riskikorjattu tuotto.

Hereditas Oy on sijoitusyhtiö, joka on tarjonnut ammattimaista ja menestyksekästä omaisuudenhoitoa jo 110 vuoden ajan.

Hereditas Oy hallinnoi yli 200 miljoonan euron sijoitusomaisuutta parhaisiin käytäntöihin pohjautuvien perinteiden ja arvojen mukaisesti. Yrityksen arvoihin kuuluvat ammattitaito, pitkäjännitteisyys ja luotettavuus, ja sen viestintä on avointa, selkeää ja yhdenmukaista kaikille osakkeenomistajille.


Visio

Hereditas on sijoitusyhtiö, joka tarjoaa vakaan ja hyvä tuoton sukupolvesta toiseen.


Missio

Hereditaksen tehokas ja ammattimainen omaisuudenhoito kasvattaa sijoitetun pääoman arvoa pidemmällä aikavälillä ja tarjoaa hyvän riskikorjatun tuoton.


Sijoitusfilosofia ja tuotonjaon tavoitteet

Sijoitusfilosofia 

Sijoitustoiminnan tavoitteena on luoda edellytykset oman pääoman hyvällä tuotolle pidemmällä aikavälillä ja mahdollistaa vakaa voitonjako osakkeenomistajille.

Sijoitettujen varojen kokonaistuotto optimoidaan pitkäjännitteisellä strategisella kohdentamisella ja markkinoihin sopeutetuilla taktisilla päätöksillä. Tavoitteena on, että vuotuinen kokonaistuotto on pidemmällä aikavälillä 5–8 prosenttia substanssiarvosta.

Sijoitukset sisältävät osake-, korkoinstrumentti- ja kiinteistösijoituksia sekä vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Tavoitteena on hajauttaa salkku hyvin eri omaisuusluokkiin sekä eri maantieteellisiin alueisiin. Merkittävimmät omaisuusluokat ovat yleisesti osakkeet ja osakesidonnaiset instrumentit. Kone Oyj ja Wärtsilä Oyj ovat suurimpien omistusten joukossa. Viime vuosina yhtiön hallitus on keskittynyt maailmanlaajuisiin suuntauksiin ja tehnyt sijoituksia yrityksiin, joiden odotetaan hyötyvän nykyisistä ja odotettavissa olevista megatrendeistä.  Hallitus luo vuosittain yksityiskohtaisen sijoitusstrategian. Siinä määritetään muun muassa strateginen kohdentaminen eri omaisuusluokkiin, raja-arvot ja limiitit sekä tunnistetaan ja analysoidaan sijoitustoimintaan liittyviä riskejä.

Tuotonjaon tavoitteet

Tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vuosittain 3–5 prosenttia substanssiarvosta. Jaettava voi olla osinko, pääoman palautus tai niiden yhdistelmä.