Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2024

ELINKORKOLAITOS HEREDITAS OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Elinkorkolaitos Hereditas Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina toukokuun 27. päivänä 2024 klo 16.00 Scandic Helsinki Hub:issa, Annankatu 18 00120 Helsinki. Ennen yhtiökokousta klo 15:00, osakkeenomistajat ovat tervetulleita kuuntelemaan Hereditaksen hallituksen jäsenen, Danske Bankin tutkimusjohtaja, Heidi Schaumanin esittämää markkinakatsausta. Yhtiökokouksessa käsitellään:

  • yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat;
  • nimitystoimikunnan valitseminen;
  • päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta.

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,1425 euroa osakkeelta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivulla www.hereditas.fi ja toukokuun 6. päivästä 2024 alkaen yhtiön toimistossa Helsingissä, osoite Fabianinkatu 31 C. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 15. päivänä 2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakasluetteloon on rekisteröity osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä viimeistään toukokuun 22. päivänä 2024 ennen klo 16.00:

  • sähköpostitse: info@hereditas.fi
  • puhelimitse: 046 923 6531
  • postitse: Elinkorkolaitos Hereditas Oy, Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiön pääkonttorille postitse ilmoittautumisajan kuluessa. Valtakirjat voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@hereditas.fi. Mikäli valtakirja halutaan lähettää sähköpostitse, on suositeltavaa ensin olla yhteydessä Hereditakseen. Tällöin valtakirja voidaan lähettää suojatulla sähköpostilla.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä toukokuun 15. päivänä 2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään toukokuun 22. päivään 2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Helsingissä, toukokuun 6. päivänä 2024

HALLITUS

Esityslista ja Päätosehdotukset

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Tietosuojaseloste