Förvaltning

Bolagets förvaltning sköts av en styrelse och en verkställande direktör. Styrelsen kan utse utskott för att bereda olika ärenden. Styrelsen består innevarande räkenskapsperiod av sex ledamöter. 

Styrelsen

Timo Tirkkonen

Timo Tirkkonen (F. 1968)

Styrelseordförande, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020. 


Arbetserfarenhet:

 • Partner och grundare Inventure Oy 2006-
 • Nokia Oyj
 • Telecom Finland Oyj
 • Tidigare Styrelseordförande för QPR Software Oyj

Förtroendeuppdrag: 

Styrelseordförande i följande bolag; 

 • Rightware Oy
 • Detectify Ab
 • TOW Services Oy
 • Inventure Oy  

Styrelsemedlem i följande bolag; 

 • English Tea Room Ab
 • Valon Lasers Oy
 • Merus Power Oy

Juha Sarasto

Juha Sarasto (F. 1957)

Vice ordförande, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2019. VH, advokat.


Arbetserfarenhet: 

 • Egen advokatbyrå 1997- 

Jannica Fagerholm

Jannica Fagerholm (F. 1961)

Ledamot, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2019. EM. 


Arbetserfarenhet:

 • VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 2010-
 • VD, SEB Gyllenberg Private Bank

Förtroendeuppdrag: 

Styrelsemedlem i bl.a. 

 • Sampo Abp
 • Kesko Abp
 • Teleste Abp
 • Svenska litteratursällskapet i Finland rf.
 • Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Patrick Gylling

Patrick Gylling (F. 1975)

Ledamot, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2021. EM.


Arbetserfarenhet: 

 • VD, Partner, Sirius Capital Partners 2014-
 • Partner, Sveafastigheter
 • Partner, HGR Property Partners
 • Associate, Advium Corporate Finance
 • Analytiker, Morgan Stanley

Förtroendeuppdrag:

 • Styrelseordförande, Cibus Nordic Real Estate AB, 2018-

Johan Hammarén

Johan Hammarén (F. 1969)

Ledamot, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020. JK.


Arbetserfarenhet:

 • VD för Oy Hammarén & Co Ab 2019-
 • En av grundarna på JAM Advisors Oy, olika ledningsuppdrag 2012-2019
 • En av grundarna på Fondia Oyj, olika ledningsuppdrag 2006-2012
 • Nokia Oyj, Legal Director 2000-2006
 • Advokatbyrå Waselius & Wist, jurist 1999-2000

Förtroendeuppdrag:

Styrelsemedlem i bl.a. 

 • Naturvention Oy
 • Fondia Oyj
 • Hamlap Oy
 • Oy Johan Hammarén & Co Ab
 • Oy Everton Ab

Jacob af Forselles

Jacob af Forselles (F. 1973)

Ledamot, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagstämman 2021. EM, JK. 


Arbetserfarenhet: 

 • Ahlström Capital: Chief Investment Officer 2015-
 • Investment Director, Head of Industrial Investments 2008–2014
 • Viola Capital: Partner 2006–2008
 • Mandatum & Co: Partner 2003–2005, Associate Director 2002–2005, Analyst 1998–2002
 • CapMan Capital Management: Investment Analyst 1998

Förtroendeuppdrag: 

 • A. Ahlström Kiinteistöt: Styrelseordförande, 2015-
 • Enics AG: Styrelsemedlem, 2015-
 • Destia: Styrelsemedlem, 2014-
 • AC Cleantech Management: Styrelsemedlem 2012–2015 och styrelseordförande 2015-

 

Personal

Verkställande direktör

Henrik Von Knorring Hereditas

Henrik von Knorring (F. 1963)

Verkställande direktör från 1.12.2016. EM. 

Arbetserfarenhet:

 • VD, Nordea Investment Management Ab Stockholm
 • Head of Alternative Investments, Nordea Life & Pensions
 • Chief Investment Officer, Nordea Livförsäkring Finland Ab
 • Head of Fixed Income Trading, Merita Bank Ab

Analytiker, Jurist

Max Hilli Hereditas

Max Hilli (F. 1991)

Analytiker och jurist på Hereditas sen 2017, JM

Arbetserfarenhet:

 • United Bankers Abp: Legal & Compliance Assistent, olika Back-office uppgifter