Förvaltning

Bolagets förvaltning sköts av en styrelse och en verkställande direktör. Styrelsen kan utse utskott för att bereda olika ärenden. Styrelsen består innevarande räkenskapsperiod av sex ledamöter. 

Styrelsen

Timo Tirkkonen

Timo Tirkkonen (F. 1968)

Styrelseordförande, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020. 


Arbetserfarenhet:

 • Partner och grundare Inventure Oy 2006-
 • Nokia Oyj
 • Telecom Finland Oyj
 • Tidigare Styrelseordförande för QPR Software Oyj

Förtroendeuppdrag: 

Styrelseordförande i följande bolag; 

 • Comptek Oy
 • Detectify Ab
 • AIMotive Gmbh
 • Glimr Ab
 • NowInteract Ab
 • Logical Clock Ab
 • Inventure Oy  

Styrelsemedlem i följande bolag; 

 • English Tea Room Ab
 • Merus Power Oy
 • Irofit Oy


  Jannica Fagerholm

  Jannica Fagerholm (F. 1961)

  Vice-ordförande, ledamot, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2022. EM. 


  Arbetserfarenhet:

  • VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse 2010-
  • VD, SEB Gyllenberg Private Bank

  Förtroendeuppdrag: 

  Styrelsemedlem i bl.a. 

  • Sampo Abp
  • Kesko Abp
  • Solidium Ab
  • Svenska litteratursällskapet i Finland rf.
  • Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

  Patrick Gylling

  Patrick Gylling (F. 1975)

  Ledamot, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2021. EM.


  Arbetserfarenhet: 

  • VD, Partner, Sirius Capital Partners 2014-
  • Partner, Sveafastigheter
  • Partner, HGR Property Partners
  • Associate, Advium Corporate Finance
  • Analytiker, Morgan Stanley

  Förtroendeuppdrag:

  • Styrelseordförande, Cibus Nordic Real Estate AB, 2018-

  Johan Hammarén

  Johan Hammarén (F. 1969)

  Ledamot, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagsstämman 2020. JK. EM.


  Arbetserfarenhet:

  • VD för Oy Hammarén & Co Ab 2019-
  • En av grundarna på JAM Advisors Oy, olika ledningsuppdrag 2012-2019
  • En av grundarna på Fondia Oyj, olika ledningsuppdrag 2006-2012
  • Nokia Oyj, Legal Director 2000-2006
  • Advokatbyrå Waselius & Wist, jurist 1999-2000

  Förtroendeuppdrag:

  Styrelsemedlem i bl.a. 

  • Capman Oyj
  • Aktia Bank Abp
  • Naturvention Oy
  • Fondia Oyj
  • Hamlap Oy
  • Oy Johan Hammarén & Co Ab
  • Oy Everton Ab

  Jacob af Forselles

  Jacob af Forselles (F. 1973)

  Ledamot, mandatperioden utgår vid den ordinarie bolagstämman 2021. EM, JK. 


  Arbetserfarenhet: 

  • Konecranes: Strategy Director 2018-
  • Ahlström Capital: Chief Investment Officer 2015-2018
  • Investment Director, Head of Industrial Investments 2008–2014
  • Viola Capital: Partner 2006–2008
  • Mandatum & Co: Partner 2003–2005, Associate Director 2002–2005, Analyst 1998–2002
  • CapMan Capital Management: Investment Analyst 1998

  Förtroendeuppdrag: 

  • A. Ahlström Kiinteistöt: Styrelseordförande, 2015-
  • Enics AG: Styrelsemedlem, 2015-
  • Destia: Styrelsemedlem, 2014-
  • AC Cleantech Management: Styrelsemedlem 2012–2015 och styrelseordförande 2015-

   

  Heidi Schauman Natsidany

  Heidi Schauman (F. 1978)

  Ledamot, mandatperioden utgår vid bolagsstämman 2022, ED.


  Arbetserfarenhet: 

  • Chefsekonom, Swedbank Finland, 2019- 
  • Chefsekonom, Aktia 2015-2019 
  •  Seniorekonom, Nordea 2015 
  •  Diverse positioner, Finlands Bank, 2006-2014 

  Förtroendeuppdrag: 

  Styrelsemedlem i bl.a.  

  • Nationalgalleriet 
  • Stiftelsen för svenska teatern 
  • Helsinki Graduate School of Economics  Personal

  Verkställande direktör

  Henrik Von Knorring Hereditas

  Henrik von Knorring (F. 1963)

  Verkställande direktör från 1.12.2016. EM. 

  Arbetserfarenhet:

  • VD, Nordea Investment Management Ab Stockholm
  • Head of Alternative Investments, Nordea Life & Pensions
  • Chief Investment Officer, Nordea Livförsäkring Finland Ab
  • Head of Fixed Income Trading, Merita Bank Ab

  Analytiker, Jurist

  Max Hilli Hereditas

  Max Hilli (F. 1991)

  Analytiker och jurist på Hereditas sen 2017, JM

  Arbetserfarenhet:

  • United Bankers Abp: Legal & Compliance Assistent, olika Back-office uppgifter