Information om Hereditas aktie

Livränteanstalten Hereditas Ab är ett onoterat bolag med en aktieserie. Varje aktie har en röst.

Antal aktier: 59 573 858

ISIN: FI4000219811


Substansvärdeshistoria

Substansvarde_2022.JPG#asset:6761

För data på kvartalsnivå, se våra portföljrapporter: Portföljrapport

Dividendpolicy

Dividendhistoria2022.JPG#asset:6762

Hereditas dividendutveckling 2009-2022 (2009-2015 livränta)Hereditas betalar ut dividend en gång om året. Målsättningen är att årligen utdela 3–5% av substansvärdet till aktieägarna. Utöver detta eftersträvas att utdelningen ska vara stabil och sakta ökande. Utdelningen kan vara dividend, kapitalåterbäring eller en kombination av dessa. Summan av utbetalningar och köp av egna aktier får inte överstiga 8% av aktiens matematiska värde i beskattningen.

Vanliga frågor

Hur registrerar man sina aktier?

3-4% av Hereditas aktier har inte registrerats efter att bolagets aktier anslöts till Euroclears värdeandelssystem. De ägare som inte har registrerat sina aktier ska kontakta Aktias kundservice: 010 247 010, de kan hjälpa med registreringen av aktier. Hereditas bolagsstämma kan besluta att rätten till en aktie och de rättigheter som grundar sig på aktien har förverkats från och med den 30.11.2026 för de aktier som inte anslutits till värdeandelssystemet. Detta betyder att de aktieägare som inte ännu har registrerat sina aktier ska göra det före det.

Hur beskattas Hereditas aktier?

Hereditas kan inte ge skatterådgivning åt sina ägare. För vissa frågor kan dock det här rättsfallet hjälpa: Beslut av högsta förvaltningsdomstolen

Var kan jag köpa/sälja Hereditas aktie?

För att vara ett onoterat bolag sker det relativt mycket handel med Hereditas aktie. Till exempel bytte över 2 miljoner aktier ägare under 2021.

Hereditas sköter inte själv handeln med aktien. Vi känner till två mäklare som relativt ofta gör affärer med Hereditas aktie, de är Hans Segercrantz på United Bankers och Ville Takala på Pareto. Deras kontaktuppgifter är: hans.segercrantz@unitedbankers.fi och ville.takala@paretosec.com.

Hereditas har inte något avtal med dessa mäklare och har inte något ansvar för eventuell handel med bolagets aktie.