1.11.2016

EM Henrik von Knorring utsedd till ny verkställande direktör från 1.12.2016.