Den extra bolagsstämman som hölls 31.10.2016 beslutade enhälligt godkänna styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen