EM Henrik von Knorring utsedd till ny verkställande direktör från 1.12.2016.