Hereditas bokslut har publicerats

Ni hittar bokslutet här : Bokslut 2020

revisionsberättelsen här: Revisionsberattelse 2020

samt portföljen 31.12.2020 här: Portfoljen 31 12 2020

Styrelsen förslår till bolagsstämman att för räkenskapsåret 2020 utbetalas en dividend om

0,135 euro per aktie.