Hereditas har flyttat

Hereditas har flyttat. Nya adressen är Fabiansgatan 31 C, 00100 Helsingfors.

Hereditas har sålt Bostads Ab Fasanen i juli 2019.