Hereditas ogiltigförklarar egna aktier

Enligt beslut av styrelsen har Hereditas ogiltigförklarat 1 000 000 stycken egna aktier som var i bolagets innehav. Ogiltigförklarandet av aktier har registrerats i handelsregistret.

Ogiltigförklaringen minskar Hereditas antal aktier med motsvarande mängd, men påverkar inte bolagets aktiekapital. Efter ogiltigförklarandet är det nya antalet aktier i Hereditas 59 573 858 stycken aktier. Detta påverkar inte substansvärdet på Hereditas aktie.