Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Livränteanstalten Hereditas Ab kallas till extra bolagsstämma 31.10.2016 kl. 16.00 på Hotell Scandic Marski, Mannerheimvägen 10, 00100 Helsingfors. Kallelse har publicerats i HBL 13.10.2016. Anmälningstiden utgår 24.10.2016.

Via nedanstående länk finns styrelsens detaljerade förslag till ändringar i bolagsordningen.

Hereditas Yhtiojarjestys Ja Muutokset Swe For Stamma Oktober 20166953949 4