Protokollet från Hereditas bolagsstämma har publicerats

Dokumenten hittas här: Årsberättelse 2019