Viktiga Datum för Hereditas Bolagsstämma 2018


Anmälningstiden börjar

4.5.2018

Bolagsstämmans avstämningsdag

16.5.2018

Anmälningstiden avslutas

23.5.2018 kl. 16:00 OBS se kallelsen för förvaltningsregistrerade aktier

Bolagsstämma

28.5.2018 kl. 16:00

Dividendens avstämningsdag

30.5.2018

Dividendens betalningsdag (förslag)

6.6.2018